Weldoensters

De zusters waren vanaf 1889 betrokken bij de rechtzinnige ‘Vereeniging tot Evangelisatie te Tiel’ en Henriëtte aanvaarde in hetzelfde jaar het patronaat over de juist opgerichte zondagsschool, waaraan ze zelf meer dan veertig jaar les zou geven. In 1891 werd voor hun rekening voor de Evangelisatie een kerkgebouw ‘Eben-Haëzer’ in de Gasthuisstraat gebouwd, dat in 1918, eveneens voor hun rekening geheel vernieuwd werd en uitgebreid met een verenigingsgebouw ‘Ons Huis’ en een woonhuis voor de beheerder.

Het ‘weldoen’ mag wel een familietrek genoemd worden. Zo was een broer medeoprichter van de Tielse ambachtsschool en was bestuurslid van de in 1886 opgerichte ‘Vereniging tot oprichting en instandhouding van de Tielsche Ziekeninrichting’, waarvan het ziekenhuis aan het Hoogeinde was gelegen.
De twee eerder vermelde strenge tantes vermaakten beiden na hun overlijden elk een bedrag van fl. 3000,- aan dit eerste Tielse ziekenhuis en broer Willem François Ewoud  liet in 1933 een legaat na voor het door de dames opgerichte ziekenhuis Bethesda.

Ziekenhuis Bethesda

De evangelisatievereniging was een reactie op de vrijzinnigheid die ook in Tiel in de tweede helft van de negentiende eeuw de overhand had gekregen en waar de ‘dames’ niet veel van moesten hebben.
Henriette werd bestuurslid, vaak voorzitter of secretaris, bij de besturen van de door haar in 1904 aan de Achterweg opgerichte Christelijke Wilhelminaschool en in 1910 van de Vereniging Christelijke Ziekenverpleging Tiel, waarvan het door de zusters gefinancierde ziekenhuis ‘Bethesda’, eveneens aan de Achterweg was gevestigd.

Christelijke Wilhelminaschool

Lees verder