Spieringprijs 2018

Gül Güçlü uit Tiel heeft de Spieringprijs voor de Zorg 2018 gewonnen.

Güclü heeft lange ervaring in de zorg in Gelderland. Ze ontdekte dat nogal wat mensen met een niet-westerse achtergrond, die soms al lang in Nederland wonen, hulp nodig hebben en deze niet krijgen. Ze weten niet bij wie ze moeten zijn, er is onvoldoende kennis van het Nederlands, ze hebben moeite met de digitale formulieren of er bestaat een culturele barrière (schaamte). In 2018 richtte ze ‘Eigen Kracht Telt’ op, waarmee ze deze doelgroep wil bereiken.