Over de Fundatie

De Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel is in 1909 opgericht door Henriëtte en Judith Spiering om hun geestelijke en materiële nalatenschap te beheren. De zusters Spiering stelden zich ten doel hulp te bieden aan mensen in hun lichamelijke en geestelijke noden.

Het bestuur van de Fundatie voert deze opdracht uit door:

  • De Protestantse gemeente in Tiel financieel bij te staan, gericht op speciale projecten
  • Financiële hulp te bieden aan instellingen of verenigingen in en rond Tiel, voor zover de vraag in overeenstemming is met de doelstelling van de Fundatie
  • Het toekennen van de Spieringprijs. Een tweejaarlijkse onderscheiding bestemd voor nieuwe of vernieuwende initiatieven in de zorg, gericht op instellingen in TIel en de wijde omtrek
  • Het ondersteunen en stimuleren van publicaties over het gedachtegoed van de dames Spiering

De Fundatie wendt de opbrengst van het vermogen aan in lijn met de doelstelling van de Fundatie, waarbij het vermogen in stand wordt gehouden.