Financieel

Fiscaal nummer: 802410467 

Beloningsbeleid

         Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoeding voor de werkzaamheden

Financiële verantwoording