Spieringprijs 2012

In 2012 het project Idéfix binnen de jeugdpsychiatrie (Karakter in Ede) met als doel vermindering van de opname van kinderen in een psychiatrisch centrum en verbetering van de intensieve psychiatrische begeleiding thuis. Professionals van de kliniek worden geschoold ten behoeve van deze thuisbegeleiding.