Spieringprijs 2022

De Spieringprijs voor de zorg 2022 gaat dit jaar naar de WijkGGZ in de regio Tiel. Er waren wel acht goede nominaties maar deze ketensamenwerking heeft gewonnen! Waarom?

Er vallen mensen met psychische en andere problemen tussen wal en schip van de hulpverlening. Er wordt dan gezegd: ‘Dat probleem is te complex’ of  ‘Nee, die past niet onze doelgroep’. Soms is de zorgvraag onduidelijk of is de situatie al geëscaleerd. De huisarts of een sociaal wijkteam (de lokale toegangspoort voor Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben vaak behoefte aan inzet van specialistische GGZ kennis om goed in te kunnen schatten wat er echt aan de hand is. Maar de weg ernaar toe is vaak te lang om deze expertise op tijd, dichtbij en laagdrempelig in te zetten. 

Medewerkers van zorginstellingen IrisZorg, Pluryn, Pro Persona en RIBW Nijmegen & Rivierenland wilden hier iets aan doen. Zij hebben drie jaar geleden de handen ineengeslagen en kwamen met een nieuwe aanpak: de WijkGGZ. De WijkGGZ-teams zijn een schakel tussen de sociale wijkteams en huisartsen en de gespecialiseerde zorg (GGZ, verslavingszorg en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking). Het concept is samen met gemeenten in de regio Gelderland-Zuid, zorgverzekeraars Menzis en VGZ en GGD Gelderland-Zuid ontwikkeld. 

Wat de WijkGGZ bijzonder maakt is dat er wordt uitgegaan van de vraag van de inwoner en niet van een bepaald loket waar het probleem in moet passen. Op verzoek van huisarts of wijkteam vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de inwoner en de WijkGGZ (een maatschappelijk hulpverlener of verpleegkundige en een ervaringsdeskundige). In het gesprek wordt laagdrempelig onderzocht waar het aan schort en wat er nodig. Dat kan specialistische GGZ-ondersteuning zijn, maar ook een combinatie van specialistische GGZ en een voorziening in de wijk of uit het sociaal domein.  De ervaringsdeskundige kan tijdens het gesprek vaak al hoop en perspectief bieden, omdat deze iets soortgelijks heeft meegemaakt.

De Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel kent de Spieringprijs 2022 toe aan deze nieuwe aanpak in de zorg. Op maandag 6 december krijgt WijkGGZ Rivierenland de prijs uitgereikt: een flink geldbedrag dat men gaat inzetten voor verdere ontwikkeling van de methodiek en de teams, en een prachtig beeldje van twee spieringen dat herinnert aan de stichteressen van de Fundatie uit de vorige eeuw, Henriette en Judith Spiering. Het door geloof gedreven levenswerk van de zussen was het stimuleren van een menswaardig leven en menslievende zorg in en om Tiel. De WijkGGZ past helemaal in hun geest. Want niemand mag vergeten worden.

mw Raffi van Uden van het wijkGGZ-team in Tiel neemt de Spieringprijs in ontvangst.

Voor vragen kan men contact opnemen met de juryvoorzitter Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com of met Dick de Jong, secretaris van de Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel, email secretaris@fvcbtt.nl