Spieringprijs 2016

Buddyproject binnen Pluryn in Nijmegen

uit een brief aan de andere genomineerden

De jury van de Spieringprijs2016 heeft besloten de prijs toe te kennen aan het buddy-project van Pluryn in Nijmegen e.o.. Pluryn is een instelling die woonvoorzieningen onder begeleiding voor jongeren met een verstandelijke beperking, onder wie ook mensen die op basis van een veroordeling in de instelling verblijven. Het project, gestart op basis van een advies van de cliëntenraad, beoogt in leefgroepen de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen doordat een van de cliënten de rol van buddy op zich neemt voor haar of zijn medebewoners. Zo’n buddy kan vanuit eigen inzicht en ervaring en dankzij verdergaande scholing en coaching gaan bijdragen aan het introduceren van nieuwe bewoners, aan opvang van medebewoners, aan de sfeer in de groep en aan de-escalatie bij spanningen. De jury was onder de indruk van de wijze waarop in een moeilijke omgeving gewerkt wordt aan zorgvernieuwing waarbij de inzet van de bewoners wordt gehonoreerd en ondersteund. We hopen dat de prijs zal bijdragen aan de erkenning die dit project verdient.