Spieringprijs 2022 uitgereikt

Op maandag 6 december is de Spieringprijs 2022 uitgereikt aan het team WijkGGZ in Tiel.

Dit is een nieuwe werkvorm waarin allerlei hulpverlenende instanties samenwerken om ervoor te zorgen dast de mensen die tussen alle loketten en goede zorg toch tussen wal en schip vallen. Er is een nieuwe aanpak gevonden die gebaseerd is op niets anders dan persoonlijke aandacht, met inzet van de ervaring en kunde van mensen die zelf van hulp afhankelijk zijn geweest en van de betrokkenheid van professionele hulpverleners met verschillende achtergronden (zoals begeleid wonen, psychiatrie, verslavingszorg). Het is bijzonder dat instellingen medewerkers gelegenheid geven om over hun eigen grenzen heen te kijken en juist de mensen die niet in hun kaders passen toch te zien en te begeleiden. Huisartsen en andere zorgverleners doen graag een beroep op het team, en in de regio wordt deze nieuwe aanpak nagevolgd en verder ontwikkeld.

Juryvoorzitter Bernard van Verschuer prees het initiatief en overhandigde aan Raffi van Uden van het team het beeldje van de twee spieringen, verwijzend naar de stichteressen van de Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel, Henriëtte en Judith Spiering, die zich begin twintigste eeuw in Tiel en wijde omgeving met hart en ziel hebben ingezet voor godsdienst, onderwijs en welzijn. Van Verschuer herkende hun aandacht voor de hele mens naar geest, ziel en lichaam ook in het werk van het team WijkGGZ. De Spieringprijs omvat behalve het bronzen beeldje van Peter Petersen  ook een flink bedrag dat kan worden ingezet voor de verdere scholing en intervisie van medewerkers van de wijkteams met het oog op de nieuwe aanpak.

Behalve het team van de WijkGGZ kreeg ook een ander voor de Spieringprijs genomineerd initiatief een eervolle vermelding en een welverdiende steuntoezegging. De instelling voor visueel gehandicapte kinderen en jongeren Visio in Grave ontwikkelt in een voormalige winkel in het dorpje Gassel bij Grave een prachtige werkervaringsplek waar de dorpsbewoners en wie er ook maar aankomt veel plezier van gaan hebben: een laagdrempelige gelegenheid voor ouderen waar koffie en appeltaart te verkrijgen is, een werkplaatsje en een natuurlijk een bakkerij voor het lekkers. 

Dick de Jong

secretaris van de jury

Spieringprijs 2022
mw Raffi van Uden van het wijkGGZ-team in Tiel neemt de Spieringprijs in ontvangst.