Bijlage 3

Overzicht van de publicaties door Henriette Wilhelmina Spiering.

z.j.

1. ‘Nevelen zonneschijn’. Haarlem. De Erven Loosjes.

1891.

2. ‘Nieuwe liederenbundel voor Zondagsschool en huisgezin’. Muziek bewerkt door: C. Pameyer, 2e druk. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel. 1892. 4e druk 1897. Muziek bewerkt door H. de Vries. Electrische Drukkerij. 8e druk, R. Los, 1908. 10e druk. R. Los. 1916.

3. ‘Kleine Willie’s vleugelen’. Ermelo. Zendingsdrukkerij.

1894.

4. ‘Het leven van de Heere Jezus’. Met afb. en zes gekleurde platen. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

5. ‘Het Leven van Koning David’. Met afb. en zes gekleurde platen. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

6. ‘Gelijkenissen des Heeren’. Met afb. en zes gekleurde platen. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

7. ‘De geschiedenis van Jozef’. Met afb. en 6 gekleurde platen’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

8. ‘Peter de visscher’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 25. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

9. ‘Mahala, de Joodsche slavin’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 26. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

10. ‘De eerste misstap’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 27. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

11. ‘Niel’s wraak’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 28. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

12. ‘De Maansteenring’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 29. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

13. ‘Bob mijn jongen’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 30. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

14 en 15. ‘De eerste zeereis’ en ‘De koe van de pastorie’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 31. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

16. ‘De  wereld in’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 35. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

17. ‘De jonge mijnwerker. Een Hongaarse geschiedenis’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 36. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

1895.

18. ‘Scheurkalender Eben-Haëzer. Bewerkt door H.W.S.’.  1895-1899. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

19. ‘Onze Joost.’ Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 42. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

20. ‘Woorden uit den Bijbel voor elken dag des jaars, met toepasselijke bijschrift door H.W.S., en eenige gedichten van Osa’. 1e druk. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 36. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel. 2e druk 1899,  idem. 4e druk, Nijkerk, G.F. Callenbach, 1918. 5e druk, idem, 1933. 6e druk idem, 1938.  7e druk, idem, 1942.

1896.

21. ‘Langs kronkelpaden naar huis’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 50. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

22. ‘Dagboekje’. Zonder datum en uitgever.

1897.

23. ‘De noodlottige pijl’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, nr. 65. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

1898.

24.’Nieuwe Liederenbundel voor Zondagsschool en Huisgezin. Vervolgbundel: Liederen voor de jongste kinderen der Zondagsschool’. Muziek bewerkt door: H.de Vries. Amsterdam, F.W. Egeling’s Boekhandel.

25.’Marie’. Verschenen in afleveringen in het blad “Onze Jonge Meisjes” en in boekvorm in de serie Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin.

1899.

26. ‘Recht en plicht’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin, grote ed. Nr. 2. Haarlem. Vincent Loosjes.

27. ‘Geen laffaard’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 3. Haarlem. De Erven Loosjes.

28. ‘Ongedacht terechtgebracht’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 5. Haarlem. De Erven Loosjes.

29. ‘Nevel en Zonneschijn’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin groot ed. Nr. 6. Haarlem. De Erven Loosjes. 

30 en 31. ‘Ziet hij neder?’ en ‘Het zilveren klokje’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 8. Haarlem. De Erven Loosjes.

32. ‘Grootmoeders kind’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 11. Haarlem. De Erven Loosjes.

1900.

33. ‘Kleinood’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 13. Met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes. 

34. ‘Twee zwervers’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 15, met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

35. ‘Pelgrims uit het Land der Duisternis’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 20, met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

36. ‘Scheurkalender Eben-Haëzer’. Bewerkt door H.W.S.’.  1900-1908. Haarlem, Vincent Loosjes. Amsterdam, 

1901.

37. ‘Huisgezin’. Redactie H.W.S., mevr. Wildeboer, mej. Maclaine Pont. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. 1901-1907. Haarlem. Vincent Loosjes.

38. ‘Het kindergebed verhoord’. Haarlem. De Erven Loosjes.

39. ‘Uit en voor het leven. Woorden van troost en bemoediging voor wie het behoeven’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin groot ed. Nr. 10. Haarlem. Vincent Loosjes. 1e druk. Idem 2e druk 1902. Nijkerk, G.F. Callenbach 3e druk 1912.

40. Het Vogelnest in den toren’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 25. Haarlem. Vincent Loosjes.

41. ‘Trouw beloond of voor Recht en Vrijheid’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 27. Met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

42. ‘De Gouden Hemelpoort en de arme Lotje’.Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 28. Haarlem. De Erven Loosjes.

1902.

43. ‘Nieuw Bijbelsch Dagboekje’.  1e druk. Haarlem Vincent Loosjes. Idem 2e druk 1904. 3e druk en alle volgende drukken Nijkerk, G.F. Callenbach, 1908. 4e druk, 1916. 5e druk 1920. 6e druk, 1926. 7e druk, 1931.  8e druk, 1935. 9e druk 1936. 10e druk, 1942. 11e druk, 1946. 12e druk, 1947. 13e druk, 1948. 14e druk, 1949, 15e druk, 1950. 16e druk, 1953. 17e druk, 1957. 18e druk, 1961. 19e druk, 1964. 20e druk, 1967. 21e druk, 1970. 22e druk, 1973. 23e druk, 1976, 24e druk, 1977. 25e druk, 1979.

44. ‘De macht van een open venster’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 43. Haarlem. Vincent Loosjes.

1903.

45. ‘Hugo. Een verhaal uit den Kinderkruistocht’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 19(?). Haarlem. Vincent Loosjes.

46. ‘Gelukskinderen’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 49. Haarlem. Vincent Loosjes.

1905.

47. ‘Onze nieuwe leerjongen’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 75. Haarlem. Vincent Loosjes.

48 en 49. ‘Hoe kleine Liesbeth verhoord werd’ en ‘Uitgewischt’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 77. Haarlem. Vincent Loosjes.

50 en 51. ‘Een gelukkige vondst’ en ‘Een kerstgeschenk’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 84. Haarlem. Vincent Loosjes.

52. ‘Schetsen uit het leven van den Heere Jezus, voor kinderen, deel I’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

1906.

53. ‘Draden door Gods hand geweven’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 89. Haarlem. Vincent Loosjes.

54. ‘Schetsen uit het leven van den Heere Jezus, voor kinderen, deel II’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

55. ‘Maria van Bethanië’. Vermeld in “Onze Jonge Meisjes”. Jrg. 12, nr.6.

56. ‘Vrouw Tippold en haar klok’. Vermeld in “Onze Jonge Meisjes”. Jrg. 12, nr.6.

57. ‘Woorden voor rustbehoevenden en herstellenden’.

1908.

58. ‘Tot arbeid geroepen, tot dienen gewijd! De geschiedenis van een vrouwenleven’. Nijkerk, G. F. Callenbach.

59. ‘De vondelingen van Fenland’. Verschenen in de serie Vereniging Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G.F. Callenbach.

60. ‘Als een brandhout uit het vuur’. Nijkerk. G.F. Callenbach.

61. ‘Zijn eigendom, Zondagsvrede’. Nijkerk. G.F. Callenbach.

62. ‘Mijn roode shawl’. Nijkerk. G.F. Callenbach.

63. ‘Een verbroken hart’. Nijkerk. G.F. Callenbach.

64. ‘Beproeving en zegen’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 14. Met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

65. ‘In de beste leerschool’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 14. Met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

1909.

66. ‘Scheurkalender Eben-Haëzer’. Bewerkt door H.W.S. Nijkerk, G. F. Callenbach. 

1910.

67. ‘Was hij een dwaas?’. Nijkerk, G. F. Callenbach.

1911.

68. ‘Gods wondere wegen’. Serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G. F. Callenbach.

69.’Onze Jonge Meisjes’, maandblad gewijd aan de belangen van vrouwen en meisjes, tevens orgaan van de N.M.B. (Nederlandsche Meisjes Bond) In 1911 en 1912 uitgegeven en onder redactie van HWS.

1912.

70. ‘Diepe wijsheid zijn Uw paden’. Serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G. F. Callenbach.

71. ‘Zijn moeder’. Serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G. F. Callenbach.

72. ‘Een spoorkaartje’. Serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G.F. Callenbach.

73. ‘Gods wonderbare wegen’. Serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Nijkerk, G.F. Callenbach.

1922.

74. ‘Eben-Haëzer’, Bijbelsch dagboekje uit de 25 jaargangen Eben-Haëzer-kalender van HWS. Nijkerk, G.F. Callenbach.

1923.

75. ‘Eben-Haëzer’, Bijbelsch dagboekje uit de 25 jaargangen Eben-Haëzer-kalender van HWS. Nijkerk, G.F. Callenbach.

VERTALINGEN EN BEWERKINGEN(vervaardigd door H.W.S.)

1892.

1. ‘Elza het kind der zee. Uit het Engelsch’.Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 3. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

2. Mevr. Walton, ‘Uit zee gered. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr.  5. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel. 2e druk nr. 59. 1897.

3. H. Stretton, ’Verloren en gevonden. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 7. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel. 2e druk 1910.

1893.

4. ‘Klein Annie’s oude vriend. Vrij naar het Hoogduitsch’. Ermelo. Zendings-drukkerij.

1894.

5. ‘Onze Dolf. Vrij naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

6. F.B. Meijer, ‘David, herder, koning en psalmist. Uit het Engelsch. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 33. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

1895.

7. S.K. Hocking, ‘Chips. Uit het Engelsch’. Met drie plaatjes. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

8. ‘De sneeuwklokjes. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 41. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

9. ’Onze Joost. Vrij naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 42. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

10. A. de P., ‘De strooien hut. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 48. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

1897.

11. F.B. Meijer, ‘Christus in Jesaja. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

12. D. Alcock, ‘De kleine gevangene, een ware geschiedenis. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 68. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

1898.

13. F.B. Meijer, ‘David, herder, koning en psalmist. Uit het Engelsch’.  Verschenen in de serie Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Amsterdam. F.W. Engelings Boekhandel.

14. G. Weitbrech, ‘Wees een zegen, een boek voor onze vrouwelijke jeugd’. Uit het Duitsch’. Rotterdam. D.A. Daamen.

1900.

15. E.J. Warboise, ‘Nevel en zonneschijn. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

16. F.B. Meijer, ‘Onverstoorbare vrede. Een woord voor bedroefden. Uit het Engelsch’. Rotterdam, Wenk en Birkhoff.

17 en  18. ‘Beproeving en zegen’ en ‘In de beste leerschool’. ‘Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 14. Haarlem. De Erven Loosjes.

19. ‘Twee zwervers. Naar het Engelsch’. Met plaat. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 15. Haarlem. De Erven Loosjes.

20. D. Alcock, ‘Toen Beza sliep. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin. Nr. 17. Haarlem. De Erven Loosjes.

21. ‘Hugo: een verhaal uit den kinderkruistocht. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 19. Haarlem. De Erven Loosjes.

22. ‘Pelgrims uit het land der duisternis. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 20. Haarlem. De Erven Loosjes.

23. ‘Hoe Nico matroos werd. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 21. Met 1 plaat. Haarlem. De Erven Loosjes.

24.’Het licht uit Bethlehem. Een kerstgeschiedenis uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 24. Haarlem. De Erven Loosjes.

25. O. Höcker, ‘De zegepraal van het kruis. Geschiedkundige taferelen uit de ontwikkelingseeuwen door Christenheid. Deel II. Door strijd tot vrede. Geschiedkundig verhaal uit de 4e eeuw. Met 8 platen. Uit het Duitsch.’ Rotterdam. Wenk en Birkhoff.

1901.

26. G. Agaard, ‘Sterke handen. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. De Erven Loosjes. Nijkerk. G.F. Callenbach.

27. M. von Oertzen, ‘In het vissersdorp. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. De Erven Loosjes. Nijkerk, G.F. Callenbach.

28. M. Rüdiger, ‘Door diepe wateren. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. De Erven Loosjes.

29. ‘Het vogelnest in den toren. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 25. Haarlem. De Erven Loosjes.

30. ‘De Neger, een kerstgeschenk voor ouderen. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 26. Haarlem. De Erven Loosjes.

31. ‘Onder de lindenboom. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 29. Haarlem. De Erven Loosjes.

32 en 33. O. Wildermutch, ‘De eerste zeereis’ en ‘De koe van de pastorie’. ‘Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 31. Haarlem. De Erven Loosjes.

34. ‘De Stiefmoeder of Hoe Christina ootmoed leerde. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 32. Haarlem. De Erven Loosjes.

35. ‘Stormvloed en zijn gevolgen. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 33. Haarlem. De Erven Loosjes.

36. O. Wildermutch, ‘Het kindergebed verhoord. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 35. Haarlem. Vincent Loosjes.

1902.

37. A.S. Swan, ‘De erfgenaam van St.-Cyns. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

38. M. Oertzen, ‘Stille Hanna. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 38. Haarlem. Vincent Loosjes.

39. ‘Malthe Ethé. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 39. Haarlem. Vincent Loosjes.

40. ‘Zijn eigendom. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 40. Haarlem. Vincent Loosjes.

41. ‘Tibetha. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 41. Haarlem. Vincent Loosjes.

42. ‘De oude kapitein. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 45. Haarlem. Vincent Loosjes.

43. ’Op gevaarlijke wegen. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 46. Haarlem. Vincent Loosjes.

1903.

44. M.S. Comrie, ‘De sleutel tot het geheim. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

45. G. Vollman, ’Grootmoeder: een verhaal voor oud en jong. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 47/48. Haarlem. Vincent Loosjes.

46. ‘In de stilte. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 51. Haarlem. Vincent Loosjes.

47. ‘Paaschklanken. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 52. Haarlem. Vincent Loosjes.

48. ‘De wijsheid die rijk maakt. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 55. Haarlem. Vincent Loosjes.

49. ‘Hans de sukkel. Voor jong en oud. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 56. Haarlem. Vincent Loosjes.

50. ‘Hij is boven. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 57. Haarlem. Vincent Loosjes.

51. ‘Moedertje Lina. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 58. Haarlem. Vincent Loosjes.

1904.

52. D. Alcock, ‘Verbrijzeld, toch overwinnaars. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes. 2e druk 1909, Nijkerk. G.F.Callenbach.

53. A. von Blomberg, ‘In het hooggebergte. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

54. ’Witter dan sneeuw. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 62. Haarlem. Vincent Loosjes.

55. ‘Waarom? Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 66. Haarlem. Vincent Loosjes.

56. E. Schrill, ‘De macht van het geld. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 68. Haarlem. Vincent Loosjes.

57. F. Andrae, ‘Nochtans. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 69. Haarlem. Vincent Loosjes.

58. M. von Oertzen, ‘De groote smid, verhaal voor oud en jong. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 71. Haarlem. Vincent Loosjes.

59.’Geluk den man die bidden kan. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 72. Haarlem. Vincent Loosjes.

1905.

60. D. Alcock, ‘Johannes Husz te Constantz. Uit het Engels’. Neerbosch. Neerbosch’ Boekhandel..

61. A. von Blomberg, ‘Berglucht. Uit het Duitsch’. Haarlem. Vincent Loosjes.

62. A. von Blomberg, ‘Stroomopwaarts. Uit het Duitsch’. Haarlem. Vincent Loosjes.

63 en 64. E. Schrill, ‘In de doode fabriek’ en ‘Wonderbare redding’. ’Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 73. Haarlem. Vincent Loosjes.

65. ’Wat de mensch zaait zal hij ook maaien. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 79. Haarlem. Vincent Loosjes.

66. ‘Onder de sneeuw. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 80. Haarlem. Vincent Loosjes.

67. ‘Een Godsgeschenk. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 81. Haarlem. Vincent Loosjes.

68. ‘Twee levensschetsen. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. G.F. Callenbach.

1906.

69. J.R. Miller, ‘Van ’s Levens heerlijkheid. Uit het Engelsch’. Amsterdam. B. van der Land (P. van der Kamp)

70. A.S. Swan, ‘Beproefd en trouw bevonden. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

71. A. le Feuvre, ‘De vredestichtster’. Uit het Engelsch. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

72. A. le Feuvre, ‘Een onbezonnen zevental. Uit het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 90. Haarlem. Vincent Loosjes.

73. ‘Appelbloesemhof. Naar het Engelsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 95. Haarlem. Vincent Loosjes.

1907.

74. H. Andrae, ’Zuster Ruth, een verhaal uit het Diakonessenleven. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Haarlem. Vincent Loosjes.

75. ‘Draden door Gods hand geweven. Naar het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 89. Haarlem. Vincent Loosjes. 

76. ‘Het steenen kruis. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 97. Haarlem. Vincent Loosjes. 

77. ‘Doorgestreken. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 99. Haarlem. Vincent Loosjes.

78. ‘Alles nieuw. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Nieuwe Bibliotheek voor Zondagsschool en Huisgezin. Nr. 103. Haarlem. Vincent Loosjes.

1909.

79. D. Alcock, ‘De zonnestad en haar beheerscher. Een verhaal uit de dagen van Calvijn. Naar het Engelsch’. Nijkerk, G.F. Callenbach.

1911.

80. ‘Heimwee. Uit het Duitsch’. Rotterdam. Uitgeverij Daamen.

1912.

81. ‘Zijn moeder. Uit het Duitsch’. Verschenen in de serie Groene Boekjes der Christelijke Bibliotheek. Haarlem. G.F. Callenbach.

1913.

82. ‘Hoe ik gezond werd. Bladen uit mijn dagboek. Vrij naar het Duitsch’. Nijkerk. G.F. Callenbach.