Bijlage 2

Gebouwen

Gedurende hun leven werd de stad Tiel op initiatief van de dames Spiering met drie door hen gestichte monumentale gebouwen verrijkt. Maar in de loop der tijden zijn die afgebroken en vervangen door moderne bouwwerken elders in de stad.

EBEN HAEZER KERK

In 1891 werd voor rekening van de dames Spiering voor de Tielse Evangelisatie een kerkgebouw ‘Eben-Haëzer’ in de Gasthuisstraat gebouwd, dat in 1918, eveneens voor hun rekening, geheel vernieuwd werd en uitgebreid met een verenigingsgebouw ‘Ons Huis’ en een woonhuis voor de beheerder.  Nadat het in de 70-er jaren buiten gebruik raakte, werd het in 1978 aan een projectontwikkelaar verkocht, die het ondanks veel verzet vanuit de burgerij in 1981 heeft gesloopt om plaats te maken voor wooneenheden. Helaas was er toen geen oog voor het aan en in de kerk aanwezige bijzondere kerkelijk erfgoed. Het nog in 1966 gerestaureerde roosvenster in de voorgevel verdween, op het middenstuk na, dat nu een bovenraam in een woonhuis aan de Lingedijk siert.

roosvenster

De andere onderdelen zijn spoorloos, evenals een gevelsteen uit het verenigingsgebouw met daarin afgebeeld ‘de sleutel van Petrus’ en andere ornamenten.

gevelstenen

De in steen gehouwen naam ‘Eben-Haezer’ aan de voorgevel is wel teruggevonden en heeft een plaats in de Sint Maartenskerk gekregen en in het streekmuseum wordt een tinnen collecteschaal bewaard.

CHRISTELIJKE WILHELMINA SCHOOL

Ter vervanging van de oude school in de Sint Agnietenstraat werd in 1904 aan de Achterweg een nieuwe  Christelijke Wilhelminaschool voor rekening van de dames Spiering gebouwd. Deze is tot 1959 in gebruik geweest.  De gebouwen werden daarna door het in de nabijheid liggende Bethesda ziekenhuis betrokken. De onderwijzerswoning werd daarbij ingericht als zusterhuis. Enkele tientallen jaren later werd het gehele complex afgebroken om plaats te maken voor het moderne wooncomplex ‘De Brug’.

ZIEKENHUIS BETHESDA

In 1910 werd de Vereniging Christelijke Ziekenverpleging ’Bethesda’  opgericht die, gefinancierd door de dames Spiering een modern ziekenhuis lieten bouwen aan de Achterweg.  Het gebouw bleef eigendom van de dames tot 1944, toen het werd overgedragen aan de Fundatie Christelijke Belangen Tiel. In 1982 werd het ziekenhuis verlaten en betrok het een nieuw gebouwd ‘Ziekenhuis Rivierenland’, waarin ze met het Tielse R.K. ziekenhuis St. Andreas en het Culemborgse ziekenhuis waren gefuseerd.  Het ziekenhuiscomplex aan de Achterweg werd in 1965 betrokken door het verpleeghuis ‘Nieuw Vrijthof’. Het geheel is uiteindelijk eveneens gesloopt voor het wooncomplex ‘De Brug’. Aan het oude ziekenhuis herinneren slechts een drietal mangaankleurige grote tegeltableaus met Bijbelse voorstellingen, welke tussen 1913 en 1916 werden vervaardigd en geschonken door jonkvrouw A.J. de Beaufort-Hoeuft te Zeist. Sinds 1975 hangen ze in het verpleeghuis ‘Vrijthof’.