Bijlage 1

Literatuur en bronnen

Anoniem, H.W. Spiering: een bekende en onbekende vrouw uit Tiel. Bibl. RAR (Bibliotheek Regionaal Archief Rivierenland) 0635/1059AD.

F. Beelaerts van Blokland, Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering, Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord Brabant. 1905/1906. Bibl. RAR 0635/1676AD

B.M. van Dijk en W. Veerman, Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Tiel 1852-1946.  Bestand RAR nr. 0007.

P.G.J. Huismans. Inventaris van het archief van de Protestants-Christelijke Wilhelminaschool voor lager onderwijs te Tiel. 1924-1995. Bestand RAR nr. 0070.

P.G.J. Huismans en W. Veerman,  Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Tiel en haar rechtsvoorgangers. 1858-1997(2004) Bestand RAR nr. 0070.

A. Klei, Eene mejuffrouw H.W. Spiering. In: Trouw, 28 februari en 14 maart 1985. Bibl. RAR 0626/4531.

B. Leenders, Henriëtte Wilhelmine Spiering 1852-1921. Schrijfster en weldoenster In: Biografisch Woordenboek van Tiel. Deel 6. Tiel 2013. pp. 108 t/m 112.

F. Meijer, Johanna Judith Spiering 1862-1944. Bestuurslid en financier van christelijke projecten. In: Biografisch Woordenboek van Tiel. Deel 3. Tiel 2006. pp. 109 t/m 114.

A. Nekeman, ‘De stille miljoenen van het Rivierenland’,  West-Betuwse Monografieën, deel VII. Tiel 1997.  Als de  dames Spiering eens uit hun graf konden kijken. Pag. 97 t/m 102.

J.D. van Romondt Vis-Quarles, Vijftig jaar vrouwenwerk. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging ter Behartiging van de Belangen der jonge meisjes 1882-1932. Amsterdam 1932. (Ex. in de Koninklijke Bibliotheek)

J.D.P. Spiering, De “Dames Spiering”, een weldaad voor Tiel en omstreken. In: De Drie Steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg. Tiel 1992/1. pp. 6 t/m 14.

W. Veerman, Inventaris van het archief van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Tielse Ziekeninrichting 1886-1951.  Bestand RAR nr. 0061.

W. Veerman, Inventaris van het archief van de familie Spiering te Tiel. 1794-1984. Bestand RAR nr. 0638.

W. Veerman en P.L.J. Wapenaar, Inventaris van het archief van de Fundatie voor Christelijke Belangen en de Vereniging tot Evangelisatie te Tiel. 1888-1988. Bestand RAR nr. 0242.

W. Veerman (red.), Catalogus van de tentoonstelling ‘Een eeuw werkende vrouwen in de Betuwe’.  Stadsarchief Tiel, 6 maart t/m 1 mei 1998.

P.L.J. Wapenaar, Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel. In: De Drie Steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg. Tiel 2000/1. Pp. 10 t/m 17.

P.L.J. Wapenaar, ‘H.W.S. Een Tiels voorbeeld van dienende liefde.’ West-Betuwse Monografieën deel XII. Tiel 2001.

P.L.J. Wapenaar, Twee kerstliederen door HWS. In: De Drie Steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg. Tiel 2003/3. pp. 67 t/m 69.

P.L.J. Wapenaar, ‘ Weest soepel, toegevend, maar toch principieel’, uit de geschiedenis van 150 jaar protestants-christelijk onderwijs in Tiel, Tiel 2005.

Internet: 

achterderug.nl

www.delpher.nl