Projecten

  • Ondersteuning vormings- en toerustingswerk PG i.o. telkens voor een periode van drie jaar
  • Toekenning Spieringprijs voor de zorg sedert 2011. De Spieringprijs is een tweejaarlijkse prijs bestaande uit een substantieel geldbedrag en een kunstwerk met als doel het stimuleren van menslievendheid en menswaardigheid in de zorg in de regio
  • Ad hoc ondersteuning van activiteiten in en rond de protestantse gemeente die voldoen aan het criterium “evangelisatie in de ruimste zin”: b.v. passieconcerten in de veertigdagentijd
  • Ad hoc ondersteuning ander activiteiten in het bijzonder rond de zorg in het spoor van het levenswerk van de gezusters Spiering: jubileum ziekenhuis 2010, jaarsymposia Reliëf